Sølvi Raastad

Litt om meg og min bakgrunn

Psykoterapeut i Psykosyntese ved Norsk Institutt for Psykosyntese (Medlem av NFPT)

Veileder i Energipsykologi / JivaU Coach ved Norsk Institutt for Psykosyntese

Min hovedbakgrunn er innen psykosyntese, og det hele startet i 2007 da jeg begynte på en fire års utdannelse som psykosyntese psykoterapeut. Fra 2009 – 2013 jobbet jeg som samtaleterapeut i egen praksis, og sommeren 2017 ferdigstilte jeg mine studier helt, og jobber nå som psykoterapeut i psykosyntese. På veien hit har jeg også tatt en tilleggsutdannelse som veileder i Energipsykologi.

På veien hit har jeg også skaffet meg litt erfaring innenfor psykiatri,  tidligere som miljøterapeut i akuttpsykiatrien på Ahus, og nå jobber bl.a. litt ekstravakter i APH (Ambulerende Psykisk Helseteam) ved siden av samtaleterapi-praksisen.

Jeg har kurs i «Sansbar og Sansvar», hvordan bruke kroppen og sansene mer bevisst i møte med deg selv og andre. (Ved Gestaltterapeut Sigrun Skarsgard, Gestalt-Sentrum)

Jeg har også kurset «Stemmekurs for terapeuter» der pust, kropp, følelser og lyd ble utforsket gjennom bl.a. psykodramateknikker. (Ved Psykoterapeut/Psykodramaterapeut Marianne Natvig, Livsscenen)

Jeg er medlem i Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) som er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). NFP er medlem av the European Association for Psychotherapy (EAP) som er etablert i 28 land. Jeg også medlem av Norsk Psykosynteseforening.

Terapivirksomheten er ansvarsforsikret via NFPT og jeg er registrert Psykosynteseterapeut i registeret for Alternativ Behandlere i Brønnøysund.

Sølvi Raastad

Tidligere relevant erfaring

2015-2016 – Aksjonær/media og kommunikasjonsansvarlig for Norsk Institutt for Psykosyntese AS

Jeg har ca 13 års historie innenfor mediabransjen, henholdsvis radio og enkle tv produksjoner. Jeg redigerer fortsatt video på oppdrag, enten de er filmet av deg eller jeg står for hele produksjonen.

Jeg har erfaring med ungdom gjennom fritidsklubbarbeid, ofte i forbindelse med videogrupper der ungdommen selv spiller ut sine kreative evner.

Jeg har jobbet mye med kreativitet innenfor musikk, uttrykk og mennesker, og trekker gjerne denne erfaringen inn i arbeidet som terapeut.