Psykosyntese

En psykologi med sjel

Hva er psykosyntese?

Psykosyntesen har fokus på å samle, integrere og skape helhet. Derfor valgte psykiateren Roberto Assagioli å kalle sin psykologi for psyko-syntese. Intensjonen er å skape balanse mellom det personlige jeg og sjelen, men også mellom mennesket og dets omgivelser.

Psykosyntesen er en livsfilosofi og psykologisk retning som har utviklet en unik tilgang til å skape indre harmoni.

Samtaleterapi

Psykosyntesens visjon:

Psykosyntese er også det vi kaller en transpersonlig psykologi. Med det menes en psykologi som gir verktøy til å integrere kropp, følelser og tanker med sjelen (den spirituelle essensen i mennesket).

Psykosyntesen kalles ofte for en psykologi med sjel fordi den baserer seg på Østens dype forståelse av Selvet eller sjelen og Vestens viktige oppdagelse av det ubevisste (psykoanalysen).

Psykosyntesens visjon er et helstøpt menneske som er i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Dette mennesket finner kilden til sine største indre ressurser og bruker dem til å skape et positivt bidrag til livet.

Litt om hva Psykosyntesen betyr for meg og hva du kan bruke den til.

På en litt regntung vårdag i 2018 ble jeg inspirert til å fortelle litt om de viktigste tingene som berører meg innenfor psykosyntese.

Vi har tanker og følelser, men vi er dem ikke – for vi er så uendelig mye mer enn det. Psykosyntesen er en god følgesvenn å ha med seg på livsreisen, når du navigerer rundt i dine relasjoner, når du må ta noen viktige valg, anerkjenner dine egne behov og trenger inspirasjon for hvordan du kan uttrykke deg kreativt i livet.

Psykosyntesen oppfatter mennesket som en sjel i utvikling.

En enestående metode som kan bringe hele mennesket i spill, med kropp, psyke og sjel i balanse. Det som er unikt for psykosyntesen er at den søker å skape et frigjort menneske på alle nivåer. Alle de menneskelige vekstbehov inkluderes, fra kroppens driftsliv, behovet for trygghet, intimitet, fellesskap, selvverd, individualitet, status, kreativitet og spiritualitet.

Psykosynteseterapi

Kreativitet – Vilje – Bevissthet – Kjærlighet – Handlekraft – Fokus – Nærvær – Frihet

Nærvær
Din evne til å være helt tilstede her og nå med alt hva du inneholder; med kropp, psyke og sjel i balanse.

Vilje
Din evne til å velge deg selv ved å oppdage viljen-til-å-være-deg. Når du trener på dette vil du oftere velge det som er virkelig sant for deg, stå godt i deg selv og ha kjærlighet til deg selv.

Spiritualitet
Din evne til å merke din dypeste lengsel. Hva som gir dypest sett mening for deg og hvordan du kan gi ditt unike bidrag til verden.

Livet handler ikke om å vente ut stormene, men å lære seg å danse i regnet…

Kort fortalt på video

Hvorfor kalles Psykosyntesen for «En psykologi med sjel»? Her forteller Kenneth Sørensen (Psykoterapeut i Psykosyntese/MA) kort og enkelt om hva Psykosyntese er

Psykosyntesens grunnlegger, Roberto Assagioli

Roberto Assagioli (1888-1974) var sammen med bl.a. Carl Gustav Jung i kretsen omkring Freud i begynnelsen av det 20. århundre. Han var en av de første psykoanalytikere i Italia.

Men psykoanalysens tilnærming til det menneskelige ble for snevert for Assagioli.

For å forstå mennesket som helhet er det ikke nok å kaste lys over de ubevisste driftene og impulsene – det såkalt ”lavere” ubevisste. Menneskets ”høyere” ubevissthet måtte med, hevdet Assagioli. Her ligger et potensial av kreativitet, vekst, mening og verdi, som er forankret i noe større enn mennesket selv: vår spirituelle essens.

Assagiolis modell skaper forståelse, og er en praktisk tilnærming for å realisere potensialet hos den enkelte. Sammen med en utvidet forståelse av hvordan vi ”normalt” lever, ønsket han å tilby reell hjelp til å leve et mer helhetlig liv i samsvar med det beste i oss selv. På dette grunnlaget hviler psykosyntesen som terapiform.

Roberto Assagioli

Kenneth Sørensen

Vil du lese mer om energipsykologi, meditasjon og psykosyntese, så har Kenneth Sørensen en stor artikkelsamling på sin hjemmeside: www.kennethsorensen.dk

For priser og mer informasjon, klikk på boksene nedenfor:

Sted:

Sentrum Psykoterapi

Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

(Nr 314 på ringeklokken)

Terapirommet er igjen åpnet for personlig oppmøte!

24t avbestilling gjelder, men det vil være fleksibilitet rundt behovet for å flytte sesjonen over til video ved sykdom, innenfor 24t.

Bor du langt unna? Ta kontakt om du ønsker sesjoner på Zoom