ENERGIPSYKOLOGI

Det er forskjellene som gjør oss unike!

Energipsykologi

Energipsykologi er en modell som gir bedre oversikt over forskjeller. Dette gir en bedre selvforståelse som igjen åpner for mer forståelse for andre mennesker. Bygger gode relasjoner på arbeidsplassen, i parforholdet og i familien – kort sagt: i alle dine relasjoner.

 • Hva er det som driver deg?
 • Hvordan kommuniserer du?
 • Hvordan oppdage og utvikle dine talenter?
 • Hvilke sider i din personlighet kan med fordel utvikles?

Kort fortalt: Vi starter kartleggingen ved at du tar en omfattende online test.

Den forteller i hovedsak om dine fem nivåer av bevissthet som utgjør livshuset vi alle rommer:

 1. Essens (sjel)
 2. Personlighet (jeg)
 3. Mentalt (hvordan kommuniserer du)
 4. Emosjonelt (hva er ditt føle-temperament)
 5. Fysisk (hvordan lytte til og møte kroppens behov).

Du får et innblikk i hvordan de syv psykologiske grunnfunksjoner –  vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling – lever i deg.

Din sammensatthet i personlighetstypen din viser deg et klarere bilde på hvorfor du gjør og handler som du gjør, hva som driver og motiverer deg og ikke minst hvor begrensningene dine ligger.

Her får du virkelig mulighet til å få satt lys på noen av dine egne blindsoner!

Samtaleterapi og energipsykologi i en skjønn forening.

Uansett hvilken motivasjon du har for å bestille en time hos meg vil både psykosyntesen og energipsykologien ligge i arbeidet vi gjør sammen.

Her kan du lese mer om hva Energipsykologi er, og hvordan JivaYou sin online-test kan hjelpe deg med en tydelig kartlegging av hvem du er, dine talenter og potensial – og sist men ikke minst – kanskje komme i kontakt med hvilken energi som handler om din essens, altså det som er dypest sett meningsfullt for deg.

Det er denne energien som ofte drar i gang virkelig «Flow» i livet, når alle energiene spiller på lag og du får være den du egentlig er – den autentiske deg.

Kart og kompass 

 • Hvem er du?
 • Hva vil du?
 • Hva hindrer deg?

Ved hjelp av JivaYou sin unike energitypeprofil får du et bilde på hvilke energier du domineres av.

Personlighetstypen din er den motivatoren som driver din utvikling mot personlig suksess og overflod. I din personlighet ligger altså ditt «drive», behovet for god økonomi, trygghet, selvtillit og hvilken posisjon du opplever å ha i samfunnet.

Du er alltid mer enn bare personligheten din, og i mitt arbeid bruker jeg ofte energipsykologiens nyanserte og visuelle bilde, ved å inkludere din personlighetstype med de andre energifunksjonene du har.

 • Hvilken energi dominerer personligheten din (hvordan uttrykker du deg i verden)
 • Hvilken energi er du i essens (det som er dypest sett meningsfullt for deg, kalles også sjels-energi)
 • Hva er din mentale energi (hvordan du kommuniserer)
 • Hva dominerer din følelsesenergi (sensitiv eller lidenskapelig)
 • Hvilken kroppslige energi er du dominert av (er du utholdende også uten regelmessig mat og søvn, eller er kroppen din mer avhengig av rutiner?)

Slik går du frem

Testen tar du på nett, sett av god tid og les spørsmålene nøye.

Det finnes flere del-tester, så du bestemmer selv hvilken du vil starte med, eller om du går for den komplette profilen med det samme. NB: Det er den fullstendige komplettprofilen som vil gi det mest nyanserte bildet, da den også bl.a. inkluderer hva det er som begrenser deg.

Når du bestiller timer hos meg, får du 25% rabatt på komplettprofilen. (Oversikt over testene og priser ser du lenger ned på siden her)

Når du er ferdig gir du meg beskjed på epost så skal jeg legge deg til som klient – når du godkjenner denne får jeg tilgang til resultatene dine. (post@solviraastad.no).

Vi avtaler et tidspunkt du kommer til meg i Karl Johansgate 8 i Oslo. Det er også mulighet for sesjoner på zoom.

Det er her vi begynner arbeidet med å «avstemme» resultatene. Du har tatt testen ut i fra hvordan du oppfatter deg selv, men ofte vil dette være begynnelsen på flere avsløringer av hvem du egentlig, innerst inne er.

Vi lever i verden slik vi har lært å være i verden. Hva om det ikke stemmer helt? Kanskje du er en gullfisk noen har forsøkt å lære å klatre i trær?

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

Ut av disse syv grunnleggende energiene får vi altså:

 • 7 Essenstyper (sjelsenergier)
 • 14 Personlighetstyper (ekstrovert / introvert)
 • 63 Talenter
 • 56 Begrensere

Når du har funnet din essenstype og din personlighetstype (introvert eller ekstrovert) har du funnet nøkkelen til din Væren / Gjøren balanse. Dette i seg selv vil lede deg til større glede, mer meningsfull-het og gjennomslagskraft. Det handler om å «tre i karakter».

Når du i tillegg har oppdaget dine fem største talenter, og dine tre største begrensere kan vi starte arbeidet med å balansere, utvikle, støtte og utforske, hva som skal til for at du virkelig skal komme til uttrykk i et modent og autentisk uttrykk.

Så topper vi det hele med å integrere din mentale, følelsesmessige og kroppslige energi.

Når din sjelsenergi forsøker å komme til uttrykk gjennom en støyete personlighet (fylt med begrensere og underutviklede eller overutviklede talenter) kan det by på utfordringer. Kanskje er det den kroppslige energien som til slutt sier nok er nok. Det er ofte i akkurat dette feltet enkelte mennesker kan kjenne på det vi kaller «utbrenthet», eller av uforklarlige grunner kjenner seg utmattet eller umotiverte.

Vi kaver rundt i verden, uten egentlig å vite hva som skal til for å oppnå større fokus, mer trygghet, ta bedre valg for oss selv. Det kan bli veldig slitsomt. Og til tider temmelig meningsløst.

Ved å bruke Energipsykologi blir man også mer oppmerksom på de nyanserte forskjellene på oss som mennesker, på en måte som åpner for mer empati og forståelse både for deg selv og for de menneskene du har rundt deg i livet. Det er jo en bonus. 🙂

Finn din stemme!
Integrasjonsirkel energipsykologi

Hvorfor energipsykologisk veiledning?

Energipsykologien tar utgangspunkt i at vi alle har en unik sammensetning av typer og kvaliteter i personligheten vår.
Når du har tatt testen, kan vi i terapirommet gå gjennom resultatene dine og knagge det skarpere inn på hva dette betyr for nettopp deg i ditt liv og din hverdag.

Komplettprofilen vil også vise hvilke fartsdumper og «kjepper i hjulene» som hindrer deg i å leve det livet du egentlig ønsker deg.

Hvorfor holder det ikke bare å ta testen?

Rett og lett fordi du svarer på spørsmålene slik du oppfatter deg selv. Det er et viktig utgangspunkt, og testen er omfattende nok til å fange opp mange nyanser du selv kanskje ikke var klar over. Likevel kan du være preget av din oppvekst, dine relasjoner og dine intensjoner – og da vil testresultatet vise deg speilbildet ditt, slik du ser deg selv.

Og hva om det ikke stemmer helt? Hva om du er en gullfisk noen har forsøkt å lære å klatre i trær? 

Et eksempel: Du ble satt til å passe søsknene dine da du var ganske ung selv, du tok mye ansvar og ble en omsorgsperson i uttrykket ditt. Dette kan gi deg testresultat som en 2’er personlighet (hjelperen eller veilederen).

Hva om dette egentlig ikke var naturlig for deg? Hvis du fikk velge selv, skulle du heller malt bilder eller laget musikk? Snekret med hammer og spiker? Reise mer? Fordype deg i bøker eller spennende teorier?

I veiledningen får du avstemt resultatene din slik at du finner inn til den naturlige energitypen din.

Jeg må si med begeistring hvor spennende det er når det går et lys opp for klienten, og vedkommende virkelig begynner å lande i den han eller hun egentlig er.

Hva er Energipsykologi?

Kort fortalt bygger Energipsykologien på typologien til grunnleggeren av psykosyntesen, Dr. Roberto Assagioli (1888-1974), i tillegg til esoterisk psykologi og integral spiritualitet.

Den er altså fundert i psykosyntesen, og Assagiolis typelære stammer fra hans egne studier hos Alice A. Bailey’s lære om «De Syv Stråler».

Hvor kommer energiene fra?

Energipsykologien tar utgangspunkt i at alt er energi, det vil si at universet, naturen og mennesket er et uttrykk for energi, og vi antar at de syv livsenergiene oppstår i mennesket som følge av syv psykologiske funksjoner som alle mennesker har.

Den Sveitsiske psykiateren C. G. Jung (1875–1961) har foreslått fire psykologiske funksjoner som i dag er blitt en alment brukt teori, spesielt innenfor person-typologi. Disse fire funksjonene er tanke, følelse, intuisjon og sansning, og er våre redskaper i forhold til å forstå oss selv og den verden vi lever i.

Jung og Assagioli vanket i de samme kretsene, og Assagioli foreslår i stedet syv psykologiske funksjoner, og det er dem JivaYou primært er inspirert av. Assagioli var opptatt av at vi er mer enn bare personligheten vår, og disse psykologiske funksjonene er intelligenser og erkjennelse-redskaper selvet bruker på sin reise gjennom livet.

Selvet er det bevisste jeg– den selverkjennende bevissthet i alle mennesker.

Dette kan du lese mye mer om HER

I nyere tid har Kenneth Sørensen og Søren Hauge (JivaYou) utviklet denne typologien til det vi i dag kaller energipsykologi, og dette innebærer bl.a. en svært omfattende online test som vil gi et nyansert og sammensatt bilde på hvilke energityper som er i spill hos en person. Både i personlighet og i essens.

Jiva betyr «unik identitet» på sanskrit, et av verdens eldste språk. JivaYou handler om deg, og derfor sier vi JivaYou – «din unike identitet».

Når man først begynner å bruke energipsykologien, så har man et par nye briller å se bl.a. de forskjellige formene for kommunikasjon blant mennesker og de nyanserte uttrykkene i personligheten.

Det er i aller høyeste grad et verktøy du kan bruke daglig.

For bedrifter :

Workshop eller individuelle timer, for deg personlig eller i teamet ditt på arbeidsplassen. For bedre relasjoner, større forståelse og innsikt i egne og andres talenter og potensial, forebygger utbrenthet både på jobb og privat.

Metodene er i hovedsak psykosyntese, energipsykologi (inkluderer JivaYou komplettprofil) og mindfulness.

Styrk dine talenter og ditt selvverd, få større gjennomslagskraft i møter og ved presentasjoner, samt verdifull innsikt i hvilke sider du selv med fordel kan jobbe mer med.

En workshop eller enkelt-timer bidrar til at man skaper et miljø der man gjør hverandre gode, blir mer romslig ovenfor forskjelligheter og mer tydelig i eget uttrykk.

Ta kontakt for pristilbud.

Se en video! 

Mine to gode venner og kolleger Anne Sloth Dieserud og Mariann Marthinussen snakker om hvordan de samarbeider, med to ganske forskjellige personlighetstyper.

Anne er den praktiske personlighetstypen (7’er), som i hovedsak søker effektivitet, resultater og eleganse, og Mariann er den mentale personlighetstypen (3’er), som i hovedsak søker overblikk, inspirasjon og nettverk.

Utforsk dine dypeste motivasjoner, ressurser og ikke minst de sidene i deg som hindrer deg i å leve den du egentlig er.

Hvor godt kjenner du egentlig dine kvaliteter? Du har dem alle, men noen er kanskje mer dominerende?

 • Dynamisk
 • Sensitiv
 • Mental
 • Kreativ
 • Analytisk
 • Dedikert
 • Praktisk
Terapi handler om å ta vare på seg selv

Finn ut hvilken energitype som dominerer personligheten din, men også din mentale energi, følelseenergi og din kroppslige energi. Ved å kartlegge dine energityper kan du også få et unikt overblikk over dine talenter og potensial.

Kanskje er du nysgjerrig på din egen sjels-energi? Når du kommer i kontakt med den kan du oppdage hva som gir dypest sett mening for deg.

Når du ser alle energiene i spill i ditt eget liv kan du skape noen virkelige gjennombrudd! Nå målene dine, forstå relasjonene dine og leve et mer meningsfylt liv.

Hva menes med «sjels-energi» i energipsykologien?

Hva er din livsoppgave?

Bill. merk: «Sjel søker oppmerksomhet gjennom en «støyete» personlighet» 

Energipsykologi er en modell som ser på mennesket som en sjel i utvikling, og dette skal gjerne uttrykkes gjennom personligheten vår.

I all vår sammensatt-het, gjennom karakteristiske trekk, arv og miljø, forsvarsmekanismer og strategier, kan personligheten vår ofte oppleves som litt «bråkete» gjennom hverdagene våre. Da kan det være vanskelig å lytte til denne innerste kjernen, denne stille stemmen i hjertet som sier noe om hva som er din dypeste essens.

Gjennom psykosyntesen og energipsykologiens briller ser jeg deg som et menneske der sjels-energien er med deg helt fra fødselen av. Likevel skal personligheten gjennom en utvikling, og energipsykologien byr på en teori om når vi utvikler de forskjellige «trinnene»:

 • Kropp: 0-7 års alderen
 • Følelser: 7-14 års alderen
 • Mental: 14-21 års alderen
 • Personligheten: fra starten av 20-årene
 • Sjel: ca 35-40 års alderen

Personlighetsenergien trenger tid til å etablere seg, det er gjennom den du viser verden hvem du er og det er gjennom den du skaper ditt unike uttrykk i verden. Den kan si noe om hvilket yrke vi velger, hvilke venner vi trives best sammen med, interessene våre og til en viss grad verdiene våre.

Når vi nærmer oss 35-40 års alderen (noen mye før, andre senere) så hender det noen merker en endring i livet. Endrer verdiene seg litt? Er stemningen annerledes? Er jeg mer sliten? Hvor ble det av inspirasjonen?

Jeg ser på dette som et signal om at sjelen, din essens, den du dypest sett er, har behov for å komme mer til syne i livet ditt. Den har kanskje holdt seg rolig mens du har skapt ditt liv og ditt uttrykk, bygget relasjoner og forholdt deg til verden generelt, men så oppdager du kanskje en følelse av at noe mangler likevel.

Hvis du visste hvilken energi sjelen din har, kunne du kanskje få tilgang til mer av det du har i deg som gir livet ditt mening? Det som får hjertet ditt til å synge?

Likevel er det viktig å huske på at det ikke er vesentlig for et energipsykologisk terapeutisk arbeid at du er opptatt av å finne sjelsenergien din. Det er bare en av aspektene, og det finnes så mange elementer i din personlighet som kan utforskes på denne måten, som for eksempel talentene dine, måten du kommuniserer med andre mennesker på, hvor potensialene dine ligger i forhold til hva som hindrer deg i å nå målene dine.

Våre mer umodne sider rommer også vårt potensial

Om å kjenne sine gode og dårlige sider

Vi har alle sider ved oss selv, som vi med fordel kan bli bedre på. En ting er å kjenne sine talenter, og hvordan man kan utvikle dem enda mer. Men kjenner du til dine potensial også?

Har du opplevd at kommunikasjonen kan gå helt i stå med enkelte personer? Eller at følelsene dine noen ganger ser ut til å leve sitt eget liv, uten kontakt med hverken fornuft eller vilje? Vet du hva kroppen din trenger for at du skal kunne stole på at den samarbeider med deg?

Gjennom den energipsykologiske kartleggingen utforsker vi sammen hva det er som står i veien for deg, der du merker motstand, «kjepper i hjulene» eller dårlig flyt i relasjoner. Svarene kan ligge i personlighet din, i følelsene, i den mentale eller kroppslige energien, som potensiale eller umodne sider som vi også kaller det.

Hvordan kjenner du igjen dine potensial?

Kanskje har du et behov for å ha kontroll? Eller du gir deg lett når andre argumenterer sterkt for noe? Er det kanskje du som trer frem som dominerende noen ganger? Eller overfølsom? Litt over snittet distré? Selvsentrert? Litt dramatisk kanskje? Sjalu? Eller litt for materialistisk? Naiv? Et snev av fanatisk til tider? Grublete?  

Dette var bare et lite knippe av potensialer som finnes der ute, avhengig av hvilke energityper man selv domineres av. Er du nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med dine egne potensial? Det kan oppleves som litt av en «wake-up call» når man får kartlagt hva som egentlig er i spill…

Selvaksept og forståelse for andre gjennom energipsykologi

Ved å bli kjent med dine egne energityper vil du helt naturlig forstå andre mennesker bedre, og samtidig bli tryggere i ditt eget personlige uttrykk.

Det kan også oppleves som litt av en åpenbaring når man etter hvert også lærer å se andre mennesker gjennom energipsykologien. Det er naturlig å oppleve raushet og romslighet for andre mennesker fordi man får en forståelse av hvorfor vi er så forskjellig.

Onlinetest – priser og fremgangsmåte

*Bestiller du gjennom meg får du 25%
rabatt på komplettprofilen.

Testen kan du ta online ved å klikke HER.

Hvis du ønsker å utforske hele bildet, er det kun når du tar den fulle komplettprofilen du får alle nyansene i din personlighetsstruktur frem.

Sett av god tid, og les spørsmålene nøye. Når du velger komplettprofilen og testen er gjennomført får du en personlig identitetsprofil på ca 80 sider. Denne belyser alle dine unike energier på sjel og personlighet, introvert/ekstrovert, modne og umodne sider.

Det er viktig å huske på at du tar testen ut i fra hvordan du selv oppfatter deg! Det er derfor det er viktig å gå til veiledning i etterkant, slik at du får en mest mulig nøyaktig identitetsprofil. Det er i løpet av veiledningstimene vi går igjennom energitypene du slår ut på, og vi kan se nærmere på hvordan disse er i spill i ditt eget liv i dag. Her vil det også komme frem hvilke umodne sider ved deg selv som kan være spennende å jobbe videre med.

*Bestiller du veiledningstimene hos meg, får du 25% rabatt på komplettprofilen.

Ta kontakt for spørsmål og bestilling av timer:

post@solviraastad.no – tlf: 92833221

FEM PROFILER – 4 OMRÅDER I DIN PSYKOLOGISKE NATUR
JivaYou tilbyr fem selvstendige tester av dine viktigste kvaliteter, talent og potensial som menneske.

Les mer på www.jivayou.com for priser og info

Om grunderene og JivaYou:

Utviklet av Søren Hauge og Kenneth Sørensen i samarbeid med en rekke spesialister innenfor yrker og teknologi. Den psykologiske identitetsprofilen er laget med utgangspunkt i deres personlige og faglige erfaringer.

JivaYou er basert på tre sentrale elementer:

 • Dr. Roberto Assagiolis psykologi, Psykosyntese
 • Den integrale psykologi
 • Teamets ønske om et tilgjengelig, lettforståelig og likevel avansert utviklingsverktøy.

Vi inneholder mange forskjellige typer intelligenser og her samles de i syv psykologiske funksjoner: Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Det er helt sentralt for at vi skal ha det bra, at vi er i stand til å bruke alle disse funksjonene.

For priser og mer informasjon, klikk på boksene nedenfor:

Sted:

Sentrum Psykoterapi

Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

(Nr 314 på ringeklokken)

Terapirommet er igjen åpnet for personlig oppmøte!

24t avbestilling gjelder, men det vil være fleksibilitet rundt behovet for å flytte sesjonen over til video ved sykdom, innenfor 24t.

Bor du langt unna? Ta kontakt om du ønsker sesjoner på Zoom