ENERGIPSYKOLOGISK VEILEDNING

Forstå deg selv gjennom de syv unike energitypene

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

En unik online energitypeprofil som gir et bilde på hvilke energier du domineres av.  Et verktøy som fungerer som et kart over blant annet:

Din sjelsenergi som forsøker å uttrykke seg gjennom din sammensatte personlighet. Din sammensatte personlighet, hvilken energi dominerer ditt mentale, følelsesmessige og kroppslige uttrykk? Hva er dine største talenter? Hvilke potensialer oppleves som begrensende nå, men som kan utvikles til talenter?

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

Testresultatet i kombinasjon med energipsykologisk veiledning viser deg en måte å få et klarere overblikk på hvem du er, og hvem du blir i relasjoner. Energipsykologi viser de nyanserte forskjellene på oss som mennesker, på en måte som åpner for mer empati og forståelse både for deg selv og for de menneskene du har rundt deg i livet.

Når man tar med dette verktøyet inn i terapirommet kan det bli et godt utgangspunkt for deg som ønsker å forstå deg selv bedre, komme i kontakt med din innerste essens og jobbe med hvordan den kan integreres i livet ditt her og nå.

Lyst til å prøve? Ta en gratis personlighetstest

Du kan få en smakebilt på hvordan energipsykologien virker, ved å ta den første delen av testen – helt gratis.

Testen avdekker dine viktigste personlige kvaliteter, altså din personlighetstype. Den sier noe om hvordan du blir en tydelig personlighet og hvordan du kan skape suksess. Personlighetstypen forteller noe om de psykologiske kvalitetene du trenger for å skape et godt personlig liv, materielt, personlig og sosialt.

Klikk HER for å ta testen.

Hva er energipsykologisk veiledning?

Energipsykologien tar utgangspunkt i at vi alle har en unik sammensetning av typer og kvaliteter i personligheten vår.
Når du har tatt testen, kan vi gjennom resultatene og knagge det skarpere inn på hva dette betyr for nettopp deg i ditt liv og din hverdag.

Det finnes flere del-tester, så du bestemmer selv hvilket tempo du vil gjøre dette i. Men tar du den fullstendige komplettprofilen kan vi altså kikke på alle dine energier, fra personlighet til essens, talenter og begrensninger. Det er et godt verktøy om du ønsker å utforske – og utvikle –  din egen unike sammensatt-het.

Hvor godt kjenner du egentlig dine kvaliteter? Du har dem alle, men noen er kanskje mer dominerende?

 • Sensitiv
 • Dynamisk
 • Mental
 • Kreativ
 • Analytisk
 • Dedikert
 • Praktisk

Finn ut hvilken energitype som dominerer personligheten din, men også din mentale energi, følelseenergi og din kroppslige energi. Ved å kartlegge dine energityper kan du også få et unikt overblikk over dine talenter og potensial.

Og kanskje er du nysgjerrig på din egen sjels-energi? Når du kommer i kontakt med den kan du oppdage hva som gir dypest sett mening for deg.

Når du ser alle energiene i spill i ditt eget liv kan du skape noen virkelige gjennombrudd! Nå målene dine, forstå relasjonene dine og leve et mer meningsfylt liv.

Ta testen online i dag og start utforskingen av dine dypeste motivasjoner, ressurser og ikke minst de sidene i deg som hindrer deg i å leve den du egentlig er.

Integrasjonsirkel energipsykologi

Hva menes med «sjels-energi» i energipsykologien?

Hva er din livsoppgave?

Bill. merk: «Sjel søker oppmerksomhet gjennom en «støyete» personlighet» 

Energipsykologi er en modell som ser på mennesket som en sjel i utvikling, og dette skal gjerne uttrykkes gjennom personligheten vår.

I all vår sammensatt-het, gjennom karakteristiske trekk, arv og miljø, forsvarsmekanismer og strategier, kan personligheten vår ofte oppleves som litt «bråkete» gjennom hverdagene våre. Da kan det være vanskelig å lytte til denne innerste kjernen, denne stille stemmen i hjertet som sier noe om hva som er din dypeste essens.

Testresultatet og arbeidet du gjør sammen med meg i terapirommet underveis, åpner for at du kan komme i kontakt med denne sjels-energien, som igjen kan åpne for en helt egen inspirasjon og kreativitet til å uttrykke deg som det hele mennesket du er.

Gjennom psykosyntesen og energipsykologiens briller ser jeg deg som et menneske der sjels-energien er med deg helt fra fødselen av. Likevel skal personligheten gjennom en utvikling, og energipsykologien byr på en teori om når vi utvikler de forskjellige «trinnene»:

 • Kropp: 0-7 års alderen
 • Følelser: 7-14 års alderen
 • Mental: 14-21 års alderen
 • Personligheten: fra starten av 20-årene
 • Sjel: ca 35-40 års alderen

Personlighetsenergien trenger tid til å etablere seg, det er gjennom den du viser verden hvem du er og det er gjennom den du skaper ditt unike uttrykk i verden. Den kan si noe om hvilket yrke vi velger, hvilke venner vi trives best sammen med, interessene våre og til en viss grad verdiene våre.

Når vi nærmer oss 35-40 års alderen (noen mye før, andre senere) så hender det noen merker en endring i livet. Endrer verdiene seg litt? Er stemningen annerledes? Er jeg mer sliten? Hvor ble det av inspirasjonen?

Jeg ser på dette som et signal om at sjelen, din essens, den du dypest sett er, har behov for å komme mer til syne i livet ditt. Den har kanskje holdt seg rolig mens du har skapt ditt liv og ditt uttrykk, bygget relasjoner og forholdt deg til verden generelt, men så oppdager du kanskje en følelse av at noe mangler likevel.

Hvis du visste hvilken energi sjelen din har, kunne du kanskje få tilgang til mer av det du har i deg som gir livet ditt mening? Det som får hjertet ditt til å synge?

Likevel er det viktig å huske på at det ikke er vesentlig for et energipsykologisk terapeutisk arbeid at du er opptatt av å finne sjelsenergien din. Det er bare en av aspektene, og det finnes så mange elementer i din personlighet som kan utforskes på denne måten, som for eksempel talentene dine, måten du kommuniserer med andre mennesker på, hvor potensialene dine ligger i forhold til hva som hindrer deg i å nå målene dine.

Våre mer umodne sider rommer også vårt potensial

Om å kjenne sine gode og dårlige sider

En ting er å kjenne sine talenter, og hvordan man kan utvikle dem enda mer. Men kjenner du til dine potensial også?

Har du opplevd at kommunikasjonen kan gå helt i stå med enkelte personer? Eller at følelsene dine noen ganger ser ut til å leve sitt eget liv, uten kontakt med hverken fornuft eller vilje? Vet du hva kroppen din trenger for at du skal kunne stole på at den samarbeider med deg?

Gjennom den energipsykologiske kartleggingen utforsker vi sammen hva det er som står i veien for deg, der du merker motstand, «kjepper i hjulene» eller dårlig flyt i relasjoner. Svarene kan ligge i personlighet din, i følelsene, i den mentale eller kroppslige energien, som potensiale eller umodne sider som vi også kaller det.

Hvordan kjenner du igjen dine potensial?

Kanskje har du et behov for å ha kontroll? Eller du gir deg lett når andre argumenterer sterkt for noe? Er det kanskje du som trer frem som dominerende noen ganger? Eller overfølsom? Litt over snittet distré? Selvsentrert? Litt dramatisk kanskje? Sjalu? Eller litt for materialistisk? Naiv? Et snev av fanatisk til tider? Grublete?  

Dette var bare et lite knippe av potensialer som finnes der ute, avhengig av hvilke energityper man selv domineres av. Er du nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med dine egne potensial? Det kan oppleves som litt av en «wake-up call» når man får kartlagt hva som egentlig er i spill…

Energipsykologisk bonus: Det kan også oppleves som litt av en åpenbaring når man etter hvert også lærer å se andre mennesker gjennom energipsykologien. Det er naturlig å oppleve raushet og romslighet for andre mennesker fordi man får en forståelse av hvorfor vi er så forskjellig.

Selvaksept og forståelse for andre gjennom energipsykologi

Ved å bli kjent med dine egne energityper vil du helt naturlig forstå andre mennesker bedre, og samtidig bli tryggere i ditt eget personlige uttrykk.

Ny onlinetest er klar!

Disse bildene er hentet fra JivaYou sine hjemmesider, der kan du ta onlinetesten og lese mer om de forskjellige energitypene!

Testen kan du ta online ved å klikke HER.

Sett av god tid, og les spørsmålene nøye. Når testen er gjennomført får du en personlig identitetsprofil på ca 80 sider. Denne belyser alle dine unike energier på sjel og personlighet, introvert/ekstrovert, modne og umodne sider.

Det er viktig å huske på at du tar testen ut i fra hvordan du selv oppfatter deg! Det er derfor det er viktig å gå til veiledning i etterkant, slik at du får en mest mulig nøyaktig identitetsprofil. Det er i løpet av veiledningstimene vi går igjennom energitypene du slår ut på, og vi kan se nærmere på hvordan disse er i spill i ditt eget liv i dag. Her vil det også komme frem hvilke umodne sider ved deg selv som kan være spennende å jobbe videre med.

Ta kontakt for spørsmål og bestilling av timer:

post@solviraastad.no – tlf: 92833221

Om grunderene og JivaYou:

Utviklet av Søren Hauge og Kenneth Sørensen i samarbeid med en rekke spesialister innenfor yrker og teknologi. Den psykologiske identitetsprofilen er laget med utgangspunkt i deres personlige og faglige erfaringer.

JivaYou er basert på tre sentrale elementer:

 • Dr. Roberto Assagiolis psykologi, Psykosyntese
 • Den integrale psykologi
 • Teamets ønske om et tilgjengelig, lettforståelig og likevel avansert utviklingsverktøy.

Vi inneholder mange forskjellige typer intelligenser og her samles de i syv psykologiske funksjoner: Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Det er helt sentralt for at vi skal ha det bra, at vi er i stand til å bruke alle disse funksjonene.

For priser og mer informasjon, klikk på boksene nedenfor:
Sted

Sted:

«Psykoterapeutene i Dronningensgate 23»

Oslo Sentrum. Ta kontakt for nærmere avtale: post@solviraastad.no / tlf 92833221

Tid

Tider:

Mandag – Fredag

Kl: 09.00 – 15.00

Ved forespørsel kan jeg ta enkelte timer på ettermiddag / kveld.

Pris

Priser:

Testen tar du i forkant. Gå til JivaU sine websider og bestill fullversjonen. Når du har fått din identitetsprofil på PDF bestiller du tid hos meg, og sender meg profilen din på mail post@solviraastad.no.

Førstegangskonsultasjon på 90 min: 1600,- Da har jeg gått igjennom dine resultater i forkant , og denne første timen bruker vi på å sette en hypotese på dine unike energityper – Sjel, personlighet, mental, følelser og kropp.

Deretter: 60 min kr 800,-

Du velger selv hvor mange timer du ønsker. Jeg bruker testresultatene til å jobbe terapeutisk med dine potensial og talenter, og på denne måten kan du oppleve en større forståelse for hvordan du er sammensatt, som igjen vil gi deg en dypere innsikt i dine relasjoner.

Info

Ved avbestilling mindre enn 24 timer før timen, faktureres hele beløpet.

Du kan velge mellom å betale kontant, Vipps eller få en faktura på mail.