ENERGIPSYKOLOGISK VEILEDNING

Forstå deg selv gjennom de syv unike energitypene

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

Energipsykologi, et unikt kartleggingsverktøy

Personlighetstypen din er den motivatoren som driver din utvikling mot personlig suksess og overflod. I din personlighet ligger altså ditt «drive», behovet for god økonomi, trygghet, selvtillit og hvilken posisjon du opplever å ha i samfunnet.

Du er alltid mer enn bare personligheten din, og i mitt arbeid som samtaleterapeut bruker jeg ofte energipsykologiens nyansert bilde. Det betyr å inkludere din personlighetstype med de andre dominerende energitypene du har. Dvs hvilken energi er du i essens (det som er dypest sett meningsfult for deg, kalles også sjels-energi), din mentale energi (hvordan du kommuniserer), din følelsesenergi (sensitiv eller lidenskapelig?) og din kroppslige energi (er du utholdende også uten regelmessig mat og søvn, eller er kroppen din mer avhengig av rutiner?)

Energipsykologiens kartleggende verktøy, sammen med psykosyntesens terapeutiske arbeid med bl.a. delpersonligheter, indre barn arbeid, disidentifisering (jeg er så mye mer enn hva jeg føler og tenker), speilinger og innsikter, får man noen viktige åpninger for å utforske seg selv og leve en mer autentisk utgave av seg selv.

Ved hjelp av en unik online energitypeprofil får du et bilde på hvilke energier du domineres av.  Et verktøy som fungerer som et kart over blant annet:

Din sjelsenergi som forsøker å uttrykke seg gjennom din sammensatte personlighet. Din sammensatte personlighet, hvilken energi dominerer ditt mentale, følelsesmessige og kroppslige uttrykk? Hva er dine største talenter? Hvilke potensial oppleves som begrensende nå, men som kan utvikles til talenter?

Vilje – Følelse – Tanke – Fantasi – Logikk – Lidenskap – Handling

Testresultatet i kombinasjon med energipsykologisk veiledning viser deg en måte å få et klarere overblikk på hvem du er, og hvem du blir i relasjoner. Energipsykologi viser de nyanserte forskjellene på oss som mennesker, på en måte som åpner for mer empati og forståelse både for deg selv og for de menneskene du har rundt deg i livet.

Når man tar med dette verktøyet inn i terapirommet kan det bli et godt utgangspunkt for deg som ønsker å forstå deg selv bedre, komme i kontakt med din innerste essens og jobbe med hvordan den kan integreres i livet ditt her og nå.

Finn din stemme!
Integrasjonsirkel energipsykologi

Hvorfor energipsykologisk veiledning?

Energipsykologien tar utgangspunkt i at vi alle har en unik sammensetning av typer og kvaliteter i personligheten vår.
Når du har tatt testen, kan vi gjennom resultatene knagge det skarpere inn på hva dette betyr for nettopp deg i ditt liv og din hverdag.

Hvorfor holder det ikke bare å ta testen? Rett og lett fordi du svarer på spørsmålene slik du oppfatter deg selv. Det er et viktig utgangspunkt, og testen er omfattende nok til å fange opp mange nyanser du selv kanskje ikke var klar over. Likevel kan du være preget av din oppvekst, dine relasjoner og dine intensjoner – og da vil testresultatet vise deg speilbildet ditt, slik du ser deg selv.

Hva om det ikke stemmer helt? Hva om du er en gullfisk noen har forsøkt å lære å klatre i trær? 

Et eksempel: Du ble satt til å passe søsknene dine da du var ganske ung selv, du tok mye ansvar og ble en omsorgsperson i uttrykket ditt. Dette kan gi deg testresultat som en 2’er personlighet (hjelperen eller veilederen).

Hva om dette egentlig ikke var naturlig for deg? Hvis du fikk velge selv, skulle du heller malt bilder eller laget musikk? Snekret med hammer og spiker? Reise mer? Fordype deg i bøker eller spennende teorier?

I veiledningen får du avstemt resultatene din slik at du finner inn til den naturlige energitypen din.

Jeg må si med begeistring hvor spennende det er når det går et lys opp for klienten, og vedkommende virkelig begynner å lande i den han eller hun egentlig er.

Slik går du frem

Det finnes flere del-tester, så du bestemmer selv hvilket tempo du vil gjøre dette i. Men tar du den fullstendige komplettprofilen kan vi altså kikke på alle dine energier, fra personlighet til essens, talenter og begrensninger. Det er et godt verktøy om du ønsker å utforske – og utvikle –  din egen unike sammensatt-het.

Se lenger ned på siden for priser på de forskjellige testene.

Testresultatet laster du ned som en PDF, deretter sender du resultatet på epost til meg (post@solviraastad.no).

Vi avtaler et tidspunkt du kommer til meg i Dronningensgate 23 i Oslo, eller hvis du bor langt unna eller av andre årsaker ikke kan komme dit – kan vi ta sesjonen på Skype.

Jeg bruker litt tid på å gå igjennom resultatet i forkant, men det er i samtale vi avstemmer resultatet og jeg har noen tilleggsspørsmål jeg gjerne også vil stille deg.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, det er helt uforpliktende!

Hva er Energipsykologi?

Energipsykologien bygger på typologien til grunnleggeren av psykosyntesen, Dr. Roberto Assagioli, i tillegg til esoterisk psykologi og integral spiritualitet. Den er altså fundert i psykosyntesen, og Assagiolis typelære stammer fra hans studier hos Alice A. Bailey’s lære om «De Syv Stråler».

I nyere tid har Kenneth Sørensen og Søren Hauge (JivaYou) utviklet typologien til det vi i dag kaller energipsykologi, og dette innebærer bl.a. en omfattende online test som vil gi et svært sammensatt bilde på hvilke energityper som er i spill hos en person.

Dette kombinert med veiledning er en godt opplyst vei mot å komme i kontakt med hvordan du kan bruke dine sammensatte energier til å leve et mer meningsfylt liv, med en unik forståelse for relasjonene du befinner deg.

Når man først begynner å bruke energipsykologien, så har man et par nye briller å se bl.a. de forskjellige formene for kommunikasjon blant mennesker og de nyanserte uttrykkene i personligheten.

Det er i aller høyeste grad et verktøy du kan bruke daglig.

For bedrifter eller privatpersoner:

Workshop eller individuelle timer, for deg personlig eller i teamet ditt på arbeidsplassen. For bedre relasjoner, større forståelse og innsikt i egne og andres talenter og potensial, forebygger utbrenthet både på jobb og privat.

Metodene er i hovedsak psykosyntese, energipsykologi (inkluderer en online profil som viser bl.a. personlighetstype, talenter og potensial) og mindfulness.

Styrk dine talenter og ditt selvverd, få større gjennomslagskraft i møter og ved presentasjoner, samt verdifull innsikt i hvilke sider du selv med fordel kan jobbe mer med.

En workshop eller enkelt-timer bidrar til at man skaper et miljø der man gjør hverandre gode, blir mer romslig ovenfor forskjelligheter og mer tydelig i eget uttrykk.

Se en video! 

Mine to gode venner og kolleger Anne Sloth Dieserud og Mariann Marthinussen snakker om hvordan de samarbeider, med to ganske forskjellige personlighetstyper.

Anne er den praktiske personlighetstypen (7’er), som i hovedsak søker effektivitet, resultater og eleganse, og Mariann er den mentale personlighetstypen (3’er), som i hovedsak søker overblikk, inspirasjon og nettverk.

Lyst til å prøve? Ta en gratis personlighetstest

Du kan få en smakebilt på hvordan energipsykologien virker, ved å ta den første delen av testen – helt gratis.

Testen avdekker dine viktigste personlige kvaliteter, altså din personlighetstype. Den sier noe om hvordan du blir en tydelig personlighet og hvordan du kan skape suksess. Personlighetstypen forteller noe om de psykologiske kvalitetene du trenger for å skape et godt personlig liv, materielt, personlig og sosialt.

Klikk HER for å ta testen.

Utforsk dine dypeste motivasjoner, ressurser og ikke minst de sidene i deg som hindrer deg i å leve den du egentlig er.

Hvor godt kjenner du egentlig dine kvaliteter? Du har dem alle, men noen er kanskje mer dominerende?

 • Dynamisk
 • Sensitiv
 • Mental
 • Kreativ
 • Analytisk
 • Dedikert
 • Praktisk

Finn ut hvilken energitype som dominerer personligheten din, men også din mentale energi, følelseenergi og din kroppslige energi. Ved å kartlegge dine energityper kan du også få et unikt overblikk over dine talenter og potensial.

Kanskje er du nysgjerrig på din egen sjels-energi? Når du kommer i kontakt med den kan du oppdage hva som gir dypest sett mening for deg.

Når du ser alle energiene i spill i ditt eget liv kan du skape noen virkelige gjennombrudd! Nå målene dine, forstå relasjonene dine og leve et mer meningsfylt liv.

Hva menes med «sjels-energi» i energipsykologien?

Hva er din livsoppgave?

Bill. merk: «Sjel søker oppmerksomhet gjennom en «støyete» personlighet» 

Energipsykologi er en modell som ser på mennesket som en sjel i utvikling, og dette skal gjerne uttrykkes gjennom personligheten vår.

I all vår sammensatt-het, gjennom karakteristiske trekk, arv og miljø, forsvarsmekanismer og strategier, kan personligheten vår ofte oppleves som litt «bråkete» gjennom hverdagene våre. Da kan det være vanskelig å lytte til denne innerste kjernen, denne stille stemmen i hjertet som sier noe om hva som er din dypeste essens.

Gjennom psykosyntesen og energipsykologiens briller ser jeg deg som et menneske der sjels-energien er med deg helt fra fødselen av. Likevel skal personligheten gjennom en utvikling, og energipsykologien byr på en teori om når vi utvikler de forskjellige «trinnene»:

 • Kropp: 0-7 års alderen
 • Følelser: 7-14 års alderen
 • Mental: 14-21 års alderen
 • Personligheten: fra starten av 20-årene
 • Sjel: ca 35-40 års alderen

Personlighetsenergien trenger tid til å etablere seg, det er gjennom den du viser verden hvem du er og det er gjennom den du skaper ditt unike uttrykk i verden. Den kan si noe om hvilket yrke vi velger, hvilke venner vi trives best sammen med, interessene våre og til en viss grad verdiene våre.

Når vi nærmer oss 35-40 års alderen (noen mye før, andre senere) så hender det noen merker en endring i livet. Endrer verdiene seg litt? Er stemningen annerledes? Er jeg mer sliten? Hvor ble det av inspirasjonen?

Jeg ser på dette som et signal om at sjelen, din essens, den du dypest sett er, har behov for å komme mer til syne i livet ditt. Den har kanskje holdt seg rolig mens du har skapt ditt liv og ditt uttrykk, bygget relasjoner og forholdt deg til verden generelt, men så oppdager du kanskje en følelse av at noe mangler likevel.

Hvis du visste hvilken energi sjelen din har, kunne du kanskje få tilgang til mer av det du har i deg som gir livet ditt mening? Det som får hjertet ditt til å synge?

Likevel er det viktig å huske på at det ikke er vesentlig for et energipsykologisk terapeutisk arbeid at du er opptatt av å finne sjelsenergien din. Det er bare en av aspektene, og det finnes så mange elementer i din personlighet som kan utforskes på denne måten, som for eksempel talentene dine, måten du kommuniserer med andre mennesker på, hvor potensialene dine ligger i forhold til hva som hindrer deg i å nå målene dine.

Våre mer umodne sider rommer også vårt potensial

Om å kjenne sine gode og dårlige sider

Vi har alle sider ved oss selv, som vi med fordel kan bli bedre på. En ting er å kjenne sine talenter, og hvordan man kan utvikle dem enda mer. Men kjenner du til dine potensial også?

Har du opplevd at kommunikasjonen kan gå helt i stå med enkelte personer? Eller at følelsene dine noen ganger ser ut til å leve sitt eget liv, uten kontakt med hverken fornuft eller vilje? Vet du hva kroppen din trenger for at du skal kunne stole på at den samarbeider med deg?

Gjennom den energipsykologiske kartleggingen utforsker vi sammen hva det er som står i veien for deg, der du merker motstand, «kjepper i hjulene» eller dårlig flyt i relasjoner. Svarene kan ligge i personlighet din, i følelsene, i den mentale eller kroppslige energien, som potensiale eller umodne sider som vi også kaller det.

Hvordan kjenner du igjen dine potensial?

Kanskje har du et behov for å ha kontroll? Eller du gir deg lett når andre argumenterer sterkt for noe? Er det kanskje du som trer frem som dominerende noen ganger? Eller overfølsom? Litt over snittet distré? Selvsentrert? Litt dramatisk kanskje? Sjalu? Eller litt for materialistisk? Naiv? Et snev av fanatisk til tider? Grublete?  

Dette var bare et lite knippe av potensialer som finnes der ute, avhengig av hvilke energityper man selv domineres av. Er du nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med dine egne potensial? Det kan oppleves som litt av en «wake-up call» når man får kartlagt hva som egentlig er i spill…

Selvaksept og forståelse for andre gjennom energipsykologi

Ved å bli kjent med dine egne energityper vil du helt naturlig forstå andre mennesker bedre, og samtidig bli tryggere i ditt eget personlige uttrykk.

Det kan også oppleves som litt av en åpenbaring når man etter hvert også lærer å se andre mennesker gjennom energipsykologien. Det er naturlig å oppleve raushet og romslighet for andre mennesker fordi man får en forståelse av hvorfor vi er så forskjellig.

Onlinetest – priser og fremgangsmåte

Testen kan du ta online ved å klikke HER.

Hvis du ønsker å utforske hele bildet, er det kun når du tar den fulle komplettprofilen du får alle nyansene i din personlighetsstruktur frem.

Sett av god tid, og les spørsmålene nøye. Når du velger komplettprofilen og testen er gjennomført får du en personlig identitetsprofil på ca 80 sider. Denne belyser alle dine unike energier på sjel og personlighet, introvert/ekstrovert, modne og umodne sider.

Det er viktig å huske på at du tar testen ut i fra hvordan du selv oppfatter deg! Det er derfor det er viktig å gå til veiledning i etterkant, slik at du får en mest mulig nøyaktig identitetsprofil. Det er i løpet av veiledningstimene vi går igjennom energitypene du slår ut på, og vi kan se nærmere på hvordan disse er i spill i ditt eget liv i dag. Her vil det også komme frem hvilke umodne sider ved deg selv som kan være spennende å jobbe videre med.

Ta kontakt for spørsmål og bestilling av timer:

post@solviraastad.no – tlf: 92833221

Her er en oversikt over profilene og prisene:

FEM PROFILER – 4 OMRÅDER I DIN PSYKOLOGISKE NATUR
JivaYou tilbyr fem selvstendige tester av dine viktigste kvaliteter, talent og potensial som menneske.

Gratis:
Din pe​rso​​​​​nlighetsprofil
Avdekker dine viktigste personlige kvaliteter, altså din personlighetstype. Denne testen viser deg hvordan du får mer power, selvverd og blir tydelig, altså det Assagioli kalte «personlig psykosyntese».

DKK: 390,-
Din identitetsprofil
Beskriver din essenstype og veien til meningsfull lykke. Den viser deg ditt meningsfylte kall og hvordan du kan gjøre en forskjell i verden. Dette kalte Assagioli for «transpersonlig psykosyntese».

DKK: 390,-
Din talentprofil
Viser dine fem topptalent, hvordan du kan utvikle dem og gjøre det du er best til! Det kan være både arbeidsrelaterte eller personlige talent.

DKK: 390,-
Din potensialprofil
Viser dine fem største begrensere og hvordan du kan gjøre dine svakeste sider til dine viktigste talent! Det ligger et stort potensial i å dykke ned i det vi ofte kaller våre «umodne» eller «dårlige» sider.

DKK: 990,-
Din komplettprofil
Denne samler alle de andre profilene i en pakke og gir deg det totale overblikket. Den viser mer enn bare personlighetstype, essenstype, talent og potensial, da den også tar med 10 forskjellige psykologiske balanser.

Om grunderene og JivaYou:

Utviklet av Søren Hauge og Kenneth Sørensen i samarbeid med en rekke spesialister innenfor yrker og teknologi. Den psykologiske identitetsprofilen er laget med utgangspunkt i deres personlige og faglige erfaringer.

JivaYou er basert på tre sentrale elementer:

 • Dr. Roberto Assagiolis psykologi, Psykosyntese
 • Den integrale psykologi
 • Teamets ønske om et tilgjengelig, lettforståelig og likevel avansert utviklingsverktøy.

Vi inneholder mange forskjellige typer intelligenser og her samles de i syv psykologiske funksjoner: Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Det er helt sentralt for at vi skal ha det bra, at vi er i stand til å bruke alle disse funksjonene.

For priser og mer informasjon, klikk på boksene nedenfor:
Sted

Sted:

«Psykoterapeutene i Dronningensgate 23»

Oslo Sentrum. Ta kontakt for nærmere avtale: post@solviraastad.no / tlf 92833221

Skype er også en mulighet.

Tid

Tider:

Mandag – Fredag

Kl: 09.00 – 15.00

Ved forespørsel kan jeg ta enkelte timer på ettermiddag / kveld.

Pris

Priser for veiledning:

Jeg tilbyr kr 400,- i rabatt på første konsultasjon!

Ved første veiledning av komplettprofil settes det av en time til forberedelse, før 90 min sesjon med klient. Pris for første sesjon er da 1600,-

For timer etter dette gjelder normalpris: 60 min kr 800,-

(Testene betaler du eksternt hos JivaYou, se prisliste lenger opp på siden)

Info

Ved avbestilling mindre enn 24 timer før timen, faktureres hele beløpet.

Du kan velge mellom å betale kontant, Vipps eller få en faktura på mail.