PSYKOSYNTESE PSYKOTERAPI

og energipsykologisk veiledning

Noen ganger trenger man et rom…

Et pusterom.

Kreativitet – Vilje – Bevissthet – Kjærlighet – Handlekraft – Fokus – Nærvær – Frihet

Jeg heter Sølvi og er utdannet psykoterapeut i psykosyntese og veileder i energipsykologi. Gjennom psykosyntesens fundament og energipsykologiens kartleggende verktøy tilbyr jeg samtaleterapi der målet er at du får leve et mer meningsfylt liv, på alle nivåer. Mer glede, mer energi og inspirasjon, mer ro og en følelse av trygghet i deg selv. Et liv der du vet hvor grensene dine går og får leve i gode relasjoner.

Psykosyntesen er en psykologisk retning som har fokus på å samle, integrere og skape helhet. Den kalles ofte for en psykologi med sjel fordi den baserer seg på Østens dype forståelse av Selvet eller sjelen, og Vestens viktige oppdagelse av det ubevisste (psykoanalysen).

Energipsykologien bidrar med en unik oversikt over hvor sammensatt en personlighet kan være, hvor du får ditt eget «kart og kompass» over ditt liv her og nå, dine relasjoner, og hvilke potensialer og talenter som rører seg i deg.

Terapien er i hovedsak basert på at vi sammen utforsker alt hva du inneholder. Gjennom verktøy som f. eks delpersonlighetarbeid, nærværsøvelser og kreative visualiseringer, finner du frem til dine egne sannheter, i stedet for at jeg forteller deg dem.

Jeg kan hjelpe med å holde overblikket om det er noe du opplever som kaotisk eller forvirrende, og jeg kan speile deg slik at du får øye på blindsonene dine. Jeg kan også utfordre deg der det er hensiktsmessig for å få satt et annet lys på saken, eller for å merke styrken, ressursene og motet ditt.

Jeg vil uansett alltid se deg som et helt og sammensatt menneske, der du bestemmer tempoet og i hvilken retning vi skal bevege oss.

Livet er så uforutsigbart, og noen ganger er det godt å komme til et rom med taushetsplikt og god plass til alt hva du inneholder. Ingen tanker eller følelser er «feil».

Din tid. Ditt rom.

Det kan være mange grunner for at man ønsker samtaleterapi. Noen søker terapi i forbindelse med en krise, som for eksempel et samlivsbrudd, eller man har mistet noen man er glad i.

Utbrenthet kan også være et tema, enten i arbeidslivet eller i hverdagen generelt. Andre kan kanskje kjenne på meningsløshet i en eller annen grad. Noen opplever frykt eller angst i hverdagen. Tunge tanker og følelser.

Noen ønsker å hele gamle sår, som kanskje står i veien for å leve et meningsfylt og godt liv.

Alt hva du inneholder

Blir du lett overveldet av følelser? Eller velger du som oftest å skjule hva du føler?
Stopper du deg selv i å gjøre modige valg?
Vet du hvor grensene dine går?
Er livet meningsfylt for deg?
Hvordan er relasjonene dine til andre mennesker?
Hva betyr det for deg at du tar deg selv på alvor?
Kjemper du noen ganger mot deg selv?

Og, kanskje noe av det viktigste, hva får hjertet ditt til å synge? Hvor henter du inspirasjon og energi? Og hvordan vet du hva som er helt sant for deg?

Samtaleterapi

For deg som ønsker å utforske deg selv, i et rom der du blir tatt på alvor.

Du bestemmer tema. Du bestemmer takten. Dette er din tid, ditt rom.

Nærvær, Vilje og Spiritualitet

Man kan ikke få gullfisk til å klatre i trær…

Viljen til å være deg

Men om du tar hensyn til hvem du egentlig er, kan du oppdage alle de vakre ressursene og potensialet som allerede bor inni deg!

Ved å gå i terapi gjør man ikke bare et arbeid med seg selv og for seg selv, det kan også ha positive virkninger på menneskene rundt deg. Jo bedre du kjenner deg selv som det hele og sammensatte menneske du er, blir det også lettere å se andre menneskers nyanser og sammensatt-het. Dette gir gode muligheter for mer toleranse, mer åpenhet og mer frihet, og ikke minst gode relasjoner. Fordi det blir plass til mer kjærlighet.

Ta kontakt om du vil vite mer, det er helt uforpliktende.

Telefon: 92833221

Epost: post@solviraastad.no

Psykoterapeut i psykosyntese og energipsykologisk veileder