Psykoterapeut i psykosyntese og energipsykologisk veileder